Wat is een EG-verklaring?

Bent u bekend met de term “EG-verklaring” en wat het betekent voor uw bedrijf? Bij Safety consult willen we ervoor zorgen dat u goed geïnformeerd bent over dit belangrijke aspect van conformiteit en naleving binnen de Europese Unie.

Wat is een EG-verklaring?

Een EG-verklaring, ook bekend als een Verklaring van Overeenstemming (VvO), is een document dat wordt afgegeven door de fabrikant of de gemachtigde vertegenwoordiger van een product dat binnen de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt wordt gebracht. Het bevestigt dat het product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen die zijn uiteengezet in de relevante Europese richtlijnen.

De EG-verklaring is bedoeld om aan te tonen dat het product in overeenstemming is met de geldende voorschriften en dat het veilig kan worden gebruikt. Het is een juridisch document dat de verantwoordelijkheid van de fabrikant benadrukt om ervoor te zorgen dat het product aan alle toepasselijke eisen voldoet voordat het op de markt wordt gebracht.

Waarom is een EG-verklaring belangrijk?

Het verkrijgen en behouden van een geldige EG-verklaring is van cruciaal belang voor fabrikanten en distributeurs die producten binnen de EER willen verhandelen. Het vervullen van de vereisten voor een EG-verklaring toont aan dat uw producten voldoen aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Hier zijn enkele belangrijke redenen waarom een EG-verklaring belangrijk is:

  • Wettelijke naleving: Het hebben van een geldige EG-verklaring is een wettelijke verplichting voor fabrikanten die producten op de markt brengen binnen de EER. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot juridische sancties en het beperken van de verhandelbaarheid van uw producten.
  • Vertrouwen en geloofwaardigheid: Een EG-verklaring toont aan dat uw producten voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. Het verhoogt het vertrouwen van klanten, partners en autoriteiten in de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw producten, waardoor uw geloofwaardigheid als fabrikant wordt versterkt.
  • Markttoegang: Het ontbreken van een geldige EG-verklaring kan leiden tot belemmeringen bij het betreden van de markt binnen de EER. Zonder deze verklaring kunnen uw producten worden geweigerd door douanebeambten of markttoezichtautoriteiten.

Neem nu contact met ons op!

Wij zorgen ervoor dat uw producten voldoen aan de geldende voorschriften. Behoefde naar meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!

Het gezicht achter safetyconsult.nl

Marco Snoek is de oprichter van safetyconsult.nl. Hij is zelfstandig safety consultant en projectmanager met een achtergrond in de elektrotechniek. Daarnaast is hij trainer Machineveiligheid. Hij is HTS-E geschoold, Master of Science in automatisering en ICT en een TÜV Certified Safety Professional. Hij heeft veel ervaring in onder andere de havenindustrie, chemie-industrie, offset industrie, voedingsmiddelenindustrie en weg- en waterbouw. Maar ook in andere industrieën komt zijn kennis en ervaring goed van pas. In deze industrieën worden zowel vaste als mobiele machines gebruikt. Met zijn brede kennis heeft hij al vele opdrachtgevers in deze branches geholpen met het oplossen van complexe vraagstukken.

Marco begrijpt zowel de wereld van de operators van machines als de engineers doordat hij hun technische taal spreekt en hun denkwijze begrijpt. Door zijn ervaring weet hij waar de behoefte van stakeholders en opdrachtgevers op management en financieel niveau ligt. Om tot het beste resultaat te komen voor het bedrijf zal hij een brug slaan tussen de verschillende belevingswerelden. Daarin ligt de focus op goede communicatie, het overzien van het grotere plaatje en praktische en veilige projectresultaten.

Safetyconsult.nl is gecertificeerd

Geen machine of fabriekslijn is hetzelfde. Dat vraagt kennis en ervaring. Marco is TÜV gecertificeerd en gespecialiseerd in de wet- en regelgeving rondom de CE-markering van machines. Deze is vastgelegd in de Machinerichtlijn. Is uw machine(lijn) jonger dan 1995 of hebben er veranderingen aan een machine plaatsgevonden? Dan is een CE-markering verplicht.

Doe de gratis CE-check!   

Bent u benieuwd of de EG-verklaring van uw machine voldoet aan de eisen die de Machinerichtlijn 2006/42/EG stelt? Safetyconsult.nl biedt u eenmalig een GRATIS controle van uw EG-Verklaring van Overeenstemming aan. Vul het onderstaande formulier in en upload uw EG-Verklaring van Overeenstemming.
*Bekijk de actievoorwaarden.

Klik hier

Neem contact met ons op!


+31 (0)85 06 02 905


Locatie

Meidoornstraat 2
4043 MH Opheusden

E-mail
info@safetyconsult.nl